Hore

Vstupné vyšetrenie sa začína už v čakárni, kde vyplníte krátky dotazník, ktorý nám pomôže pri celkovom zhodnotení Vášho zdravotného stavu.

Dôležitou súčasťou samotného vyšetrenia je zhotovenie RTG snímkov: panoramatický, alebo tzv. OPG snímok, ktorý nám ponúka celkový náhľad nielen na štruktúry zubov, ale aj na okolité kostné tkanivo, prínosové dutiny a čeľustné kĺby.

Dva záhryzové, tzv. bitewingové snímky,  ktoré nám pomáhajú pri diagnostike medzizubných kazov.

V niektorých prípadoch zhotovujeme doplňujúce detailné intraorálne snímky, ktoré sú dôležité pre zhodnotenie stavu zubov s koreňovou výplňou a detailov, ktoré iné snímky nezachytia.

Na základe RTG snímkov a vlastného vyšetrenia ústnej dutiny vám podáme informácie o aktuálnom stave Vášho chrupu a možnostiach liečby.

Po vzájomnej konzultácii ohľadom liečebného plánu sa dohodneme na najbližšom termíne ošetrenia.

Dentálna hygiena a prevencia je neoddeliteľnou súčasťou modernej stomatológie.

Základom dentálnej hygieny je odstránenie zubného povlaku, zubného kameňa, pigmentácií a inštruktáž pacienta ohľadom správnej techniky domáceho čistenia zubov.

Dentálna hygienička vám pri inštruktáži pomôže doladiť detaily vášho čistenia tak, aby ste vedeli svoj chrup spoľahlivo udržiavať čistý, bez zubného povlaku, a tým znížili riziko vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a iných ochorení a zabezpečili si maximálnu možnú trvácnosť svojho chrupu a našich zubných ošetrení.

V dnešnej dobe, vďaka novým možnostiam, materiálom a zväčšeniu, vieme byť pri ošetrení oveľa šetrnejší ako v minulosti. Minimálna invazivita je dnes trendom, ktorý šetrí čo najväčší možný objem zubných tkanív, ale zároveň kladie vysoké nároky na precíznosť ošetrenia.

Zlatým štandardnom ošetrení zubných kazov a iných defektov je u nás biela- kompozitná výplň.

Pri správnom  pracovnom postupe, izolácii pracovného poľa a použití overených materiálov, vieme zub zrekonštruovať funkčne aj esteticky.

Pri väčšej strate zubných tkanív, oslabení stien a hrbčekov zuba, nie je vždy možná obnova jeho plnej funkcie a vzhľadu len pomocou priamo zhotovenej bielej kompozitnej výplne.

V takých prípadoch rekonštruujeme zub nepriamou technikou pomocou onlay-í a overlay-í (polokoruniek), faziet, keramických koruniek a iných typov protetických prác.

Typ protetickej práce vyberáme vždy individuálne, podľa danej situácie, aby sme  dosiahli čo najlepší výsledok z funkčného, aj estetického hľadiska.

Pri väčších funkčných a estetických rekonštrukciách chrupu je dôležité venovať dostatok času plánovaniu tak, aby sme s výsledkom terapie  boli spokojní tak my, ako aj pacient.

Parodontitída je v súčastnosti veľmi rozšíreným a častokrát neliečeným ochorením, ktoré  môže mať za následok až stratu zubov. Je spôsobená dlhodobou prítomnosťou povlaku a zubného kameňa, na ktorý reaguje organizmus ústupom ďasien a kosti v okolí postihnutých zubov.

Cieľom parodontológie v úzkej spolupráci s dentálnou hygienou je zastavenie priebehu ochorenia, jeho stabilizácia a pomocou pravidelných kontrol, dlhodobé udržanie stavu chrupu, bez opätovnej progresie ochorenia.

V prípade ochorenia zubnej drene, ktoré je sprevádzané bolesťou, alebo preukázaného zápalového ložiska v okolí koreňa zubov, prichádza na rad tzv. endodontické ošetrenie. Toto ochorenie býva najčastejšie spôsobné zubným kazom, úrazom alebo iným dráždením nervu zubu.

Hlavným cieľom endodontického ošetrenia je lokalizácia všetkých kanálikov, ich spriechodnenie a rozšírenie tak, aby sme boli schopní celý systém kanálikov dostatočne vydezinfikovať, správne zaplniť a hermeticky uzavrieť.

Toto ošetrenie vyžaduje vysokú precíznosť a dodržiavanie predpísaných protokolov, preto je aj časovo náročné. Keďže sa riadime heslom “čo nevidíš, to stopercentne neošetríš“ , pracujeme pri takomto ošetrení výhradne pomocou zubného mikroskopu, alebo lúp.

Medzi najčastejšie chirurgické zákroky patria extrakcie zubov a zvyškových koreňov, chirurgické extrakcie osmičiek (zubov múdrosti), resekcie koreňového hrotu, pred-protetická chirurgická príprava a chirurgia mäkkých tkanív.

Všetky zákroky prebiehajú v lokálnej anestézii.