Hore

Štúdium a vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor zubné lekárstvo

Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

2019 Praktický kurz implantológie 1,  3DK clinic Praha

2019  Praktický kurz preparace, 3DK clinic Praha
2018 ITI Club, Dr. Stavros Pelekanos, Bratislava
2018 ITI Club, Dr. Giacomo Fabbri, Bratislava
2018 ČADE-Současné koncepty estetických rekonstrukcí, Praha
2017 Dentální fotografie, MUDr.Martin Tomeček, Praha
2017 Priame kompozitné rekonštrukcie, MUDr.Ladislav Gregor, Hlohovec
2017 Stomatologický kongres Kaskády 2017, Sliač
2017 Prosthetically guided regeneration concept, Dr.Paolo Casentini, Bratislava
2017 Adhezívny Propedeutika, MUDr.Ladislav Gregor, Brno
2017 23+ Years of experience in biomimetic restorative dentistry, Pascal Magne Dr. med. dent., Ph.D., Uherské Hradište
2017 Implantologie I, MUDr.Jan Streblov, Praha
2016 Cerec Basic Clinical, Dr.Jozef Kunkela, Jindřichúv Hradec, Česká republika
2015 Dokonalosť v endodoncii, Dr.Tim Ruddle , Bratislava

Štúdium a vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, odbor zubné lekárstvo
Certifikačná skúška v certifikovanom študijnom programe Dentoalveolárna chirurgia

Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

2019 – Praktický kurz preparace, 3DK clinic Praha2018 – Praktický kurz 4+1 pro chirurgii, Praha
2018 – ITI Club, Dr. Giacomo Fabbri, Bratislava2018 – ITI Club, Dr. Stavros Pelekanos, Praha
2018 – 11. výroční setkání ČADE, současné koncepty estetických rekonstrukcí na zubech a implantátech,Praha
2018 – Predprotetická chirurgia – augmentácia vs. resekcia gingívy, plánovanie a klinické postupy v kontexte protetického a konzervačného ošetrenia, MUDr. Martin Tomeček
2017 – Stáž na odelení protetiky a implantológie, Univerzitná nemocnica Heidelberg , Nemecko
2017 – Praktický kurz implantológie, MUDr. Streblov 3DK clinic Praha
2017 – Dentsply Sirona implantology congress , Bratislava
2017 – Stomatologický kongres Kaskády
2015 – Praktický kurz chirurgie parodontu, MUDr. Streblov, 3DK clinic , Praha
2014 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v práci so stomatologickými röntgenovými prístrojmi