Hore

Ceny ošetrení v našej praxi sú priamo závislé od časovej a technickej náročnosti konkrétnych výkonov . Preto je najskôr potrebné zhodnotiť stav vašej ústnej dutiny v rámci vstupného vyšetrenia , alebo konzultácie, aby sme mohli určiť presnú cenu ošetrenia.  

Cenník najbežnejších zákrokov:
Komplexné vstupné vyšetrenie + konzultácia, vrátane RTG a fotodokumentácie 60
Konzultácia 20
Extrakcia zuba od 60
Fotokompozitná výplň vrátane izolácie a anestézie podľa rozsahu od 70
Kompozitná onlay/overlay (polokorunka) 250
Endodontické ošetrenie od 190
Reendodontické ošetrenie- oprava/opätovné ošetrenie koreňových kanálikov od 300
Implantát s nadstavbou a korunkou, vrátane odtlačkov a prípravy bez nutnosti augmentácie kosti alebo mäkkých tkanív 1100
Vstupná dentálna hygiena s pomôckami, inštruktážou a čistením (75min) 75

Kompletný cenník